© KFK Krystyna 2024 
16 czerwiec 2024
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem usług
Prowadzenie ksiąg handlowych
Składki za 2010 r.
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
nr. konta: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
559,49 zł 513,24 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
nr. konta: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
233,32 zł 233,32 zł
Fundusz Pracy
nr. konta: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
46,25 zł 46,25 zł
Razem 839,06 zł 792,81 zł