© KFK Krystyna 2023 
23 wrzesień 2023
Sprawdź aktualne promocje !
Prowadzenie ksiąg handlowych

OBSŁUGA KSIĘGOWA

  • kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych, księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej, sporządzanie deklaracji: CIT-2, PIT-5,PIT-5L
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT-7
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
  • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
  • obsługa transakcji wewnątrzunijnych i zagranicznych
  • reprezentacja Klienta przed urzędami skarbowymi i organami kontroli skarbowej
  • wykonanie rocznych sprawozdań finansowych i rocznych rozliczeń działalności
  • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej
  • opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
  • doradztwo rachunkowo – księgowe

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
  • obsługa umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło
  • sporządzanie list płac i deklaracji PIT-4
  • obsługa kartotek wynagrodzeń pracowników
  • sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS, sporządzanie deklaracji ZUS DRA
  • reprezentacja Klienta w ZUS

KONTROLA IWINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Usługa skierowana jest do klientów naszego biura, dla których świadczymy stałą obsługę księgową. Reagujemy w sytuacjach braku zapłaty za wystawione faktury sprzedaży.